folkepension folkepension (216)

Seneste poster om folkepension (emne) - 216 i alt

Jeg har arbejdet i Schweiz i 2 omgange af ca 10 års varighed sammenlagt ...

Du har brug for et nyt PAS – det gamle er ved at udløbe ? ? ? Hvis du har en adresse indenfor EU – men du faktisk bor ...

Hvad med tjenestemandspension, efterløn, folkepension ...

Pensionsloven at siger at man har lov til at rejse en gang i 12 mdr. forudsat at man beholder sin bolig i DK ...

Fra flytte Danmark også skattemæssigt bortset fra skat på stats pension og folkepension ...

Vi er et par folkepensionister der ønsker at flytte til Spanien og vi har et par spørgsmål som har stor relevans for os ...

Hvis du flytter permanent til SV skal du udover betalt skat til Dk også betale skat til SV så der er ikke den store ...

hvad sker der hvis jeg nu pt tilbageflytter til danmark pr register og rejser tilbage til min by antalya d. 15 januar. ...

Kan forstå at du må have et gammelt Ikamet. Med dette kan du opholde dig 179 dage uden for Tyrkiet indenfor 1 år ...

Har oplevet det på egen krop sender mail til Udbetaling Danmark jan 2014 spøger om hvad der sker med min pension hvis ...

For at søge om at få pensionen med, går du ind på nedenstående link, finder rubrikken “Hvordan søger jeg om at få min ...

Hvordan får jeg min danske folkepension med til Tyrkiet? Og hvor meget mister jeg ved at flytte til Tyrkiet ? Jeg er ...

Når en folkepensionist beslutter sig til at bo i Brasilien bliver det uden pensionstillægget ...