ukraine syd-ukraine (1)

Byer
Seneste poster om Syd Ukraine (region) - 1 i alt

Thomas Sillesen, og han er ansat ved Akkerman Engineering Solutions. Han bor i Ukraine (Syd Ukraine) ...