venezuela alle-regioner (4)

Seneste poster om Alle Regioner (region) - 4 i alt

Camille Pissarro (afdød) var impressionistisk maler, og han studerede i en periode ved Académie Suisse ...

John Cederberg er civilingeniør, og han har i en periode været ansat ved Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) ...

John Ville Rasmussen er arkitekt, og han ejer R Arkitekter. Han er født i Venezuela (Maracaibo) ...

Gitta Blinkenberg er kunstmaler og instruktør, og hun har tidligere været ansat ved Udenrigsministeriet ...