BOLIG, KØB, SALG, ADVOKATER, BÅDE, EJENDOMME, EJENDOMSMÆGLERE

Handelsomkostninger ved køb af fast ejendom

Flag 11-02-08 ~2 minutters læsning · 399 ord

Kære Jan Pedersen, jeg håber ikke, at du har opfattet det således, at jeg betvivler din udtalelse. Jeg tænker, at du er gået en hel sikker vej for dig, og samtidig ser jeg mig bekræftet i min udtalelse om, at det er bedre for en udenforstående, at give en ejendomsmælger en ordre til at finde det rigtige boligemne ifølge sin klients kriterier, eftersom den bestilte ejendomsmægler kun varetager kundens interesser i søning efter et eller flere passsende objekt(er). Dertil hører selvsagt tilvejebringelse af alle nødvendige oplysninger, beviser, bekræftelser etc. og afklaring på eventuelle uklarheder. Det rent juridiske afklares så i samarbejde med en advokat henholdsvis advokat/notar blandt andet gennem indsigt i tingbogen, hvilket en ejendomsmægler her på ejendomsmarkedet ikke har tilgang til. Denne fremgangsmåde kan jeg kun anbefale, forudsætter dog at den boligsøgende vinder tiltro gennem god «behandling» og er tidsmæssig fleksibel.

Udsøger den boligsøgende sig i modsætning dertil et eller flere objekter ud fra ejendomsportalerne, er ejendomsmægleren ikke nødvendigvis bestilt til at tilvejebringe alle nødvendige informationer, som ovenfor nævnt, da han er bestilt som en af flere af mægler til hurtigst muligt at sælge boligemnet for sælger. Den pågældende (ejendoms)mægler ville under visse omstændigheder komme i en interessekonflikt, da han ikke på en gang kan tilgodese både sælgers og købers interesser. Kan han, men det kræver et yderst godt forhandlingstalent og oprigtighed til at forhandle på begges vegne. Men ved den store efterspørgsel, der har været her på markedet i Berlin, hvor sikkert en del har købt ukritisk, var det ikke afkrævet – og for ejendomsmægleren stod en kø af boligsøgende, så få boligemnet solgt ville man under alle omstændigheder. Denne omstændighed er der desværre ikke gjort opmærksom på, da man i 2005 i Danmark henviste til de herværende portaler for ejendomsalg.

Sluttelig vil jeg dog give dig ret i, at der ved flerfamilieejendomme selvfølgelig er en del flere aspekter, der skal tilgodeses før en handel kan afsluttes

det dermed forbundne arbejde er langt mere omfangrigt og der kan det muligvis være en fordel at indsætte en egen bestilt advokat, som man har fuld tiltro til, som du nævnte i dit svar. – Her påløber selvfølgelig uhyggelig mange omkostninger til alle deltagende samt de allerede bekendte til staten og tinglysning-kontoret.

Vedrørende Hammerslag-udsendelsen burde man nok have gjort opmærksom på denne ikke uvæsentlige faktor, der hurtigt bliver til en fast og fordyrende bestanddel af købet.

Mvh Hanna Kejser Brinkmann

Skribentmail: