BOLIG, JURA, REGLER, BOLIGUDLEJNING, FERIEBOLIGER, LEJLIGHEDER, MENNESKERETTIGHEDER

OK at udleje til midlertidige beboere

Flag 20-02-10 ~2 minutters læsning · 232 ord

Tyske retsafgørelser har tidligere bestemt, at det ikke er i orden at leje lejligheder ud til midlertidige beboere. Afgørelserne har bl.a. ramt de skønsmæssigt mellem 2000 og 3000 danskere, som ejer en lejlighed i Berlin, og hvor hovedparten lejes ud.

Men ejerne af lejligheder i Berlin og andre steder i Tyskland får nu støtte af den tyske højesteret, som omstøder de tidligere afgørelser. Et forbud mod visse former for udlejning af en lejlighed er et indgreb i ejendomsretten, fastslår en højesteretsdom.

At leje sin tyske lejlighed ud for en periode er altså ikke forbudt ifølge højesteretten. I stedet kan de ejerforeninger, som ønsker at undgå midlertidige lejemål, forsøge at få et forbud med i deres vedtægter.

Det er dog tvivlsomt, om de kan komme igennem med dette efter højesteretsdommen. Det kan jo stadig udlægges som en krænkelse af ejendomsretten, vurderer Hans-Oluf Meyer, der advokat i Berlin.

Advokaten tøver i øvrigt ikke med at kalde dommen fra højesteret for en sensation. Den går da også direkte på tværs af de ejerforeninger, som i den senere tid har indført forbud mod, at der bliver lejet ud til feriegæster fra lejligheder i deres ejendomme.

Uviljen mod feriegæsterne i de berlinske lejligheder skyldes en frygt for, at de midlertidige lejere ikke vil påtage sig de nødvendige pligter med vedligehold af trapper, porte og gårdanlæg, som fastboende ejere må forventes at påtage sig, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: