FORBRUG, PRAKTISK

På vej med forbud mod store kontante betalinger

Flag 10-03-16 ~Et minuts læsning · 160 ord

Den tyske regering vil forbyde betalinger med kontanter, når beløbet overstiger EUR 5000 (DKK 37.500). Men forslaget møder stor modstand. Bl.a fra højre og venstre side i rigsdagen og i pressen. Men også fra selveste Deutsche Bundesbank.

Den tyske nationalbank siger ligeud, at et loft over kontantbetalinger vil gå ud over borgernes økonomiske og personlige frihed. Noget lignende giver Holger Steltzner, udgiveren af Frankfurter Allgemeine, udtryk for. Han mener, at kontanter er menneskets sidste allierede i kampen mod «grænseløs forfølgelse». Han mener at loftet vil betyde regulær adfærdsstyring og «det privates endeligt».

I Danmark findes også en øvre grænse for kontante betalinger. Det ligger på DKK 50.000.

Den store modstand mod et lignende loft i Tyskland kan skyldes, at tyskere betaler med kontanter langt oftere end danskere. Selv i Berlin er det undtagelsen, at man kan betale med kreditkort på restauranter og i butikker. Desuden findes der kun meget lidt digital betaling a la danske MobilePay, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: