INVESTERING, ØKONOMI, AKTIER, OBLIGATIONER

Meget dårlig forrentning på obligationer

Flag 15-11-08 ~Et minuts læsning · 168 ord

På helt langt sigt er Tyskland sammen med Italien de to værste lande blandt verdens største industrilande at købe obligationer i.

London Business School har for firmaet ABN AMRO lavet en sammenligning af afkastet på aktier og obligationer i 18 lande helt fra år 1900 til 2007. Set over godt og vel et århundrede har obligationerne fra de to lande i gennemsnit givet et negativt afkast på 1,8 pct. om året.

Tages hele verden under ét har obligationerne i snit givet et afkast på 1,7 pct. i de 107 år, som undersøgelsen dækker. Hermed rammer Tyskland næsten gennemsnittet i sammenligningen - blot med omvendt fortegn.

Historisk set er Tyskland heller ikke noget godt land at købe aktier i. Set over de godt og vel 100 år har tyske aktier givet et årligt afkast på 3,4 pct. i gennemsnit. Det er det tredjedårligste resultat blandt de 18 lande i sammenligningen. Kun belgiske og italienske aktier har givet en dårligere forrentning hen over de mange år, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: