JOB, JURA, REGLER, ADVOKATER, LØN, ARBEJDSFORHOLD

Kommentar til Arbejdstidsregler i Tyskland

Flag 04-07-12 ~2 minutters læsning · 225 ord

Jeg er ikke ekspert i tysk arbejdsret, men er jurist med en fortid som sikkerhedsrepræsentant i DK. Jeg har kigget på reglerne i Tyskland.

Du kan læse lovgivningen om arbejdstid her:

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/arbzg/gesamt.pdf

Et udpluk:

Som udgangspunkt må arbejdstiden ikke overstige 8 t/dag, men kan dog under visse betingelser forlænges til 10 t/dag (evt. længere) ved overenskomst eller anden frivillig aftale. Den gennemsnitlige daglige arbejdstid må dog ikke overstige 8 t/dag for en periode på 6 kalendermdr. eller en periode på 24 uger.

Som udgangspunkt må ingen pålægges at arbejde på søn- og helligdage mellem kl. 00 og 24 (altså et døgn). For visse grupper kan fridøgnet forskubbes op til 2 timer.

Visse faggrupper må naturligvis godt arbejde om søndagen, fx læger og buschauffører. Enhver arbejdstager SKAL holde fri mindst 15 søndage om året.

I må altså ikke arbejde 12 t/dag. Med en turnus på 14 dages arbejde/14 dage fri overholder I dog nok kravet om mindst 15 frisøndage om året.

Hvis du googler følgende: rechtsanwalt bremen arbeitsrecht

får du et udvalg af hjemmesider med advokater med speciale i arbejdsret, som vil kunne hjælpe dig med at få lavet en overenskomst/standardaftale mellem arbejdsgiver og ansatte, som overholder de tyske regler. Jeg kan lige pt ikke komme ind på nogen af siderne, men ville under alle omstændigheder jo heller ikke kunne anbefale en frem for en anden.

Skribentmail: