JOB, SKATTER, AFGIFTER, BESKATNINGSRET, BÅDE, DOBBELTBESKATNINGSAFTALE, FLYTNING, LEDELSE

DIS indtægt ved flytning til tyskland

Flag UDLANDSXPERTERNE 31-12-10 ~Et minuts læsning · 179 ord

Jeg er Dansk statsborger beskæftiget på danske skibe registreret i DIS (Dansk Internationalt Skibsregister).

Mit spørgsmål går så på de skattemæsige forhold ved flytning til Tyskland.

I dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og tyskland læser jeg følgende.

«Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, som udføres om bord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik eller om bord på en båd, der anvendes til transport af indre vandveje, beskattes i den kontraherende stat, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, modtager vederlag for personligt arbejde udført på et luftfartøj, drevet af Scandinavian Airlines System (SAS) i international trafik, kan et sådant vederlag kun beskattes i Danmark.»

Jeg hæfter mig ved at indtægt fra tjenesteforhold på skibe «kan beskattes i den kontraherende stat», hvorimod indtægt fra tjenesteforhold på luftfartøj drevet af SAS «KUN beskattes i danmark»

Mit spørgsmål er således om jeg kan risikere at min indtægt også beskattes i Tyskland?

I givet fald hvorledes beregnes en sådan beskatning?

Mvh

Morten

Skribentmail: