INVESTERING, ØKONOMI, ERHVERVSEJENDOMME

Invester i noget andet end kontorejendomme

Flag 12-03-10 ~Et minuts læsning · 100 ord

Hvis du er kommet frem til, at det vil være en god idé at investere i ejendomme i Hamburg, så hold dig fra kontorejendomme. Der er i øjeblikket så stort et overskud af kontorlokaler i byen ved Elben, at man er begyndt at rive de kontorbygninger ned, som har stået tomme i for lang tid.

Sæt i stedet dine penge i boliger og detailejendomme, lyder rådet fra René Ravn, ejer af Herkules Grundbesitz, som beskæftiger sig med ejendomme i Hamburg.

Og reglen om holde sig fra kontorejendomme gælder til en vis grad for Tyskland som helhed, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: