JOB, JURA, REGLER, GRÆNSEPENDLING

Hård kritik af forbud mod danskeres arbejdskørsel i tyske biler i Danmark

Flag 20-01-02 ~Et minuts læsning · 56 ord

EU har i skarpe vendinger beskyldt Danmark for at hindre arbejdskraftens fri bevægelighed ved at forbyde bosiddende i Danmark i at køre i tysk indregistrerede arbejskøretøjer i Danmark.

Sagen ender formentligt med, at Danmark slæbes for EU-domstolen, vurderer Nis-Edwin List-Petersen, formand for Foreningen af Europæiske Grænsegængere, ifølge Flensborg Avis efter et møde med embedsmænd i Skatteministeriet.

Skribentmail: