JOB, JURA, REGLER, GRÆNSEPENDLING, REGISTRERINGSAFGIFT

Indledende skridt mod afgift på firmabil

Flag 20-01-02 ~Et minuts læsning · 99 ord

EU-Kommissionen har med en såkaldt åbningsskrivelse - det indledende skridt til en retssag for EF-domstolen - taget skridt til at få fastslået, at det krænker den frie bevægelighed, når personer med bopæl i Danmark skal betale registreringsafgift, hvis de ønsker at benytte en udenlandsk indregisteret firmabil i Danmark.

Det er typisk personer bosat i det sydlige Danmark, der er ansat i tyske virksomheder, og som har firmabil til rådighed. De danske regler forbyder med enkelte, særdeles begrænsede undtagelser såvel privat som erhvervsmæssig brug af den tysk indregistrerede firmabil i Danmark, med mindre bilen afgiftsberigtiges, som det hedder i artiklen.

Skribentmail: