SKOLE, BØRN, JURA, REGLER, GRÆNSEPENDLING

Grænsependlere i Danmark har ret til dansk børnepasning

Flag 20-01-02 ~Et minuts læsning · 77 ord

EU-borgere, som bor i udlandet og arbejder i Danmark, har på lige fod med danskere ret til en dagpleje- eller børnehaveplads, fastslår Socialministeriet i forbindelse med en sag fra Tinglev. Her tildelte kommunen i fjor en kvinde, der har fast bopæl i Tyskland, men arbejder i Tinglev, en børnehaveplads. Kommunen vil fortsat optage grænsependlere på ventelisterne, og hvem der i sidste ende får tildelt en plads, vil som hidtil afhænge af individuelle forhold, fremgår det af artiklen.

Skribentmail: